blogger นี้ได้จัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการเรียนการสอน วิชา อินเตอร์เน็ตและการสื่อสารในชีวิตประจำวันของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม จ. มหาสารคาม

วันพุธที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2554

ชวนเที่ยว...เทศกาลท่องเที่ยวเชียงใหม่

ชวนเที่ยว...เทศกาลท่องเที่ยวเชียงใหม่

เทศกาลท่องเที่ยวเชียงใหม่

อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ชวนเที่ยวงานเทศกาลท่องเที่ยวเชียงใหม่

          สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับพันธมิตรด้านส่งเสริมการตลาดทั้งภาครัฐและเอกชน ได้จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมด้านการตลาดท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ ให้ผู้ประกอบการบริษัททัวร์ในกรุงเทพมหานครได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร เกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจของจังหวัดเชียงใหม่ และเพื่อเป็นการตอบโจทย์ให้กับนักท่องเที่ยวได้อย่างหลากหลาย

          โดยภายในงานมีการจัดแสดงแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของเชียงใหม่ จาก 6 หน่วยงาน ได้แก่ สวนสัตว์เชียงใหม่ เชียงใหม่ ซู อความเรี่ยม สโนว์โดม อุทยานหลวงราชพฤกษ์ บ่อน้ำพุร้อนสันกำแพง และสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ซึ่งที่ข้อมูลของสถานที่ท่องเที่ยวแต่ละแห่ง ดังนี้…

          จังหวัดเชียงใหม่มีสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญอยู่หลายแห่ง พร้อมด้วยประเพณีล้านนาที่งดงาม สมดังคำขวัญที่ว่า "ดอยสุเทพเป็นศรี ประเพณีเป็นสง่า บุปผาชาติล้วนงามตา นามล้ำค่านครพิงค์" เชียงใหม่จึงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจที่สุดอีกจังหวัดหนึ่งของประเทศไทย ที่มีสถานที่ท่องเที่ยวที่หลากหลายและสามารถท่องเที่ยวได้ทุกฤดูกาล ไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การท่องเที่ยวแบบผจญภัย การท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ ตลอดจนการท่องเที่ยวเพื่อความรู้และความเพลิดเพลิน

          ในช่วงใกล้เข้าสู่ช่วงฤดูท่องเที่ยวแล้วนั้น สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ จึงได้จัดงาน "เทศกาลท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่" ขึ้น พร้อมกับแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดเชียงใหม่ ดังนี้...

ดอยสุเทพ

วัดพระธาตุดอยสุเทพและบรมธาตุดอยสุเทพ

          ปูชนียสถานสำคัญ คู่บ้านคู่เมืองเชียงใหม่และล้านนาไทยมาเป็นเวลานาน จนมีคำกล่าวว่า "หากมาเชียงใหม่ แล้วไม่ได้กินข้าวซอย ไม่ได้ขึ้นดอยสุเทพ ก็เหมือนกับว่ามาไม่ถึงเชียงใหม่" พระบรมธาตุดอยสุเทพ จึงเป็นสัญลักษณ์ของเมืองเชียงใหม่ และเป็นสถานที่แสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนาในล้านนาไทย นับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

          ซึ่งพระมหากษัตริย์ของนครเชียงใหม่ทุก ๆ พระองค์ ได้ทรงทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาด้วยความเลื่อมใสในพระรัตนตรัยอย่างหนักแน่น ถึงแม้กาลเวลาจะล่วงเลยไปนานแสนนานสักเพียงใด ความมั่นคงในบวรพระพุทธศาสนายังคงฝังแน่นอยู่ในจิตใจของชาวล้านนาไทย และพุทธศาสนิกชนทั่วไป เฉกเช่นพระบรมธาตุดอยสุเทพที่คงประดิษฐานตระหง่านเป็นสง่าอยู่บนยอดดอยสุเทพ ตลอดไป

สวนสัตว์เชียงใหม่

สวนสัตว์เชียงใหม่

          มีพื้นที่โดยรอบเป็นเนินเขาและลำห้วยน้อยใหญ่ รวมทั้งผืนป่าธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ด้วยพรรณไม้ ดอกไม้ประดับสวยงามนานาชนิด บนพื้นที่กว่า 531 ไร่ ส่วนจัดแสดงและภูมิทัศน์ของสวนสัตว์เชียงใหม่มีความสวยงามมาก นักท่องเที่ยวสามารถเลือกวิธีการเที่ยวชมโดยรอบ

          โดยใช้เส้นทางเดินหลักประมาณ 4 กิโลเมตร หรือใช้บริการนำเที่ยวของรถบริการและรถไฟฟ้ารางเดี่ยว ซึ่งจอดตามจุดท่องเที่ยวทั่วสวน ทั้งยังเป็นสถานที่ที่จัดแสดงหมีแพนด้า (หมีน้อยหลินปิง แม่หลินฮุ่ย พ่อช่วงช่วง) แห่งเดียวในประเทศไทยที่ใครหลาย ๆ คนรู้จักเป็นอย่างดี นอกจากนั้น ยังมีผองเพื่อนมากมายไม่ว่าจะเป็นโคอาล่าจากออสเตรเลีย แรดอินเดีย สัตว์ป่าสงวนของไทย เช่น เก้งหมอ กระเรียนไทย และพิเศษสุดกับโชว์แมวน้ำสุดน่ารักและสัตว์แสนรู้อีกมากมาย

เชียงใหม่ ซู อความเรี่ยม

เชียงใหม่ ซู อความเรี่ยม

          เป็นสถานที่จัดแสดงพันธุ์สัตว์น้ำทั้งน้ำจืดและน้ำเค็ม ที่ตั้งอยู่ภายในสวนสัตว์เชียงใหม่ และเป็นศูนย์แสดงพันธ์สัตว์น้ำครบวงจร แห่งแรกหนึ่งเดียวในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่มีอุโมงค์ใต้น้ำขนาดใหญ่และยาวที่สุดในโลก ความพิเศษอีกอย่างของที่นี่คือ อุโมงค์น้ำจืดและน้ำเค็มเชื่อมต่อกันด้วยทางเดินเลื่อนอัตโนมัติมีความยาวถึง 133 เมตร มีพันธ์สัตว์น้ำจืดและน้ำเค็มมากกว่า 20,000 ตัว

          กิจกรรมที่น่าสนใจได้แก่ กิจกรรมสำรวจโลกใต้น้ำ การให้อาหารกระเบนจมูกวัว การดำน้ำสำรวจความมหัศจรรย์แห่งอุโมงค์ใต้น้ำที่ยาวที่สุด ซึ่งเป็นกิจกรรมดำน้ำที่เรียกว่า Snokeling Explorer ที่ไม่ต้องเดินทางไปถึงทะเลก็สามารถชมปลาต่าง ๆ ได้มากมาย

สโนว์โดม

          เป็นเมืองหิมะแห่งเดียวในภาคเหนือที่มีอุณหภูมิติดลบถึง 7 องศาเซลเซียส ตั้งอยู่ภายในสวนสัตว์เชียงใหม่ มีกิจกรรมที่น่าสนใจ เพื่อเอาใจน้อง ๆ ให้ท้าประลองความหนาวกับบรรยากาศสุดโรแมนติก ใต้ต้นซากุระจากแดนเกาหลี สัมผัสละอองหิมะที่เสมือนจริงที่สุดในประเทศไทย สนุกสนานกับการเล่น Snow Ski Tube ที่สไลด์ลงมาจากเนินหิมะ ชมบ้าน lgloo ของชาวเอสกิโมจากขั้วโลกที่ทำด้วยหิมะ ถ่ายรูปกับสโนว์บอร์ด สกีนำเข้าจากต่างประเทศ และตุ๊กตาแกะสลักน้ำแข็งสุดน่ารัก

อุทยานหลวงราชพฤกษ์

อุทยานหลวงราชพฤกษ์

          สถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญในจังหวัดเชียงใหม่ ที่อยู่ในเส้นทางเดียวกันกับสวนสัตว์เชียงใหม่ เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านพฤกษศาสตร์การเกษตร และเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่มีคุณภาพระดับนานาชาติ อีกทั้งยังเป็นสถานที่ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามว่า “อุทยานหลวงราชพฤกษ์” ซึ่งเป็นอุทยานแห่งการเผยแพร่พระราชกรณียกิจ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และยังเป็นอุทยานแห่งความรู้และความเพลิดเพลิน และชื่นชมกับความสวยงามของสถาปัตยกรรมล้านนา ที่มีความงดงามวิจิตรอลังการ โดยอิงแนวคิดจากการสร้างหอคำ ซึ่งเป็นวิหารหลวงสำหรับกษัตริย์ล้านนาโบราณ อย่าง “หอคำหลวง” และการจัดแสดงสวนองค์กรและสวนนานาชาติมากกว่า 50 สวน

          นอกจากนั้น อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ยังเป็นสถานที่จัดงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2554 ที่กำลังจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9 พฤศจิกายน 2554 – 15 กุมภาพันธ์ 2555 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเฉลิมฉลอง 3 วโรกาสสำคัญของคนไทย คือ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จะทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา ในปี พ.ศ.2554 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ จะทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา ในปี พ.ศ.2555 และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฎราชกุมาร จะทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา ในปี พ.ศ. 2555

          ภายในงานจะมีการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองอย่างยิ่งใหญ่ รวมทั้งจัดแสดงนิทรรศการเผยแพร่พระราชกรณียกิจ ด้านการเกษตรพระอัจฉริยภาพในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่าง ๆ ของทั้ง 3 พระองค์ รวมทั้งการแสดงนิทรรศการสวนนานาชาติทั้งในอาคารและนอกอาคาร เป็นต้น

บ่อน้ำพุร้อนสันกำแพง

          ถือได้ว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เหมาะสำหรับผู้รักธรรมชาติ ออกจากตัวเมืองไปเพียง 34 กิโลเมตร ล้อมรอบไปด้วยภูเขาธรรมชาติ ไม้ดอกนานาพรรณ และน้ำพุร้อนที่มีอุณหภูมิสูงกว่า 105 องศาเซลเซียส มีบริการแช่น้ำแร่ บริการอาบน้ำแร่แบบรวมและแบบส่วนตัว บริการนวดแผนโบราณ บริการห้องพัก เช่าเต้นท์ และนักท่องเที่ยวยังได้เพลิดเพลินไปกับการต้มไข่ในบ่อน้ำพุร้อน ที่ถือได้ว่าเป็นกิจกรรมที่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติชื่นชอบอีกด้วย

สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

          เป็นแหล่งท่องเที่ยวและการเรียนรู้แห่งใหม่ ที่เป็นสวนพฤกษศาสตร์ระดับนานาชาติ จัดตั้งขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ซึ่งที่นี่เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านพันธ์ไม้ในเรือนกระจก และยังรวบรวมพันธุ์ไม้ทั้งในและต่างประเทศ เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาเกี่ยวกับพันธุ์ไม้ สามารถขับรถเที่ยวชมรอบ ๆ ได้ โดยจะมีการจัดแสดงเป็นจุด ๆ ที่แวะชมได้ เช่น อาคารศูนย์สารนิเทศ กลุ่มอาคารเรือนกระจกเฉลิมพระเกียรติขนาดต่าง ๆ 12 โรงเรือน รวบรวมพรรณไม้ประเภทต่าง ๆ จากทั่วประเทศมาปลูกแสดงไว้ในโรงเรือน อาทิ ไม้ป่าดงดิบ ไม้น้ำ กล้วยไม้ ไม้แล้ง บัว ไม้ดอกไม้ประดับ บอน ไม้ไทยหายาก ไม้สกุลสัมกุ้ง สมุนไพร

          และมีเส้นทางศึกษาธรรมชาติที่จัดไว้ 4 เส้น คือ เส้นทางน้ำตกแม่สาน้อย-สวนหิน-เรือนรวมพันธุ์กล้วยไม้ไทย ระยะทาง 300 เมตร, เส้นทางสวนรุกชาติ ระยะทาง 600 เมตร, เส้นทางวลัยชาติ ระยะทาง 2 กิโลเมตร และเส้นทางพันธุ์ไม้ประจำจังหวัด ระยะทาง 800

          ทั้งนี้ สอบถามข้อมูลท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่เพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ หมายเลขโทรศัพท์ 0 53-112877 หรือทางเว็บไซต์ http://www.cm-mots.com/


ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น